Palvelumuodot

Käännös

Auktorisoitu käännös

Tulkkaus

Kielentarkastus

Oikoluku

Laadukas käännös täsmällisesti

Olen koulutukseltani kääntämisen ja tulkkauksen alan filosofian maisteri, ja olen ollut päätoiminen kääntäjä vuodesta 1990. Oma käännöstoimisto minulla on ollut vuodesta 1996. Olen tehnyt erityisesti tekniikan, kaupan ja juridiikan alan käännöksiä. Kaikkiaan työkokemukseni kattaa noin 9500 suomi – englanti ja englanti – suomi -käännöstoimeksiantoa lähes yksinomaan yritysasiakkaille. Osa vakioasiakkaistani on käyttänyt palveluitani 1990-luvun alusta asti. Ylivoimaisesti suurin osa tekemistäni käännöksistä on ollut suomesta englantiin päin. Tarvittaessa käytän englanninkielisen käännöksen kielentarkastuksessa syntyperäistä kielentarkistajaa.

Käännöstoimistoni toimeksiantojen laajuudet ovat pisimmillään olleet useiden satojen sivujen pituisia tekstikokonaisuuksia. Monissa tapauksissa käännös on tehty asiakkaan aikataulujen vuoksi hyvinkin nopeassa aikataulussa, ja olen tottunut työskentelemään joustavasti tarvittaessa pikaisilla toimitusajoilla.

Olen opetushallituksen auktorisoitujen kääntäjien rekisterissä oleva auktorisoitu kääntäjä (entinen nimitys oli virallinen kääntäjä) kielipareissa suomi – englanti ja englanti – suomi. Auktorisoituja käännöksiä olen tehnyt kaikkiaan yli 1000 kappaletta.

Käännöstyön käytännön tukena olen käyttänyt mm. Wordfast Classic ja Pro -käännösmuistiohjelmia vuodesta 2014. Olen ollut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n jäsen vuodesta 1990.

Englannin tulkkaus

Tulkkauskokemusta pääasiassa eri viranomaisten tulkkaustoimeksiannoista minulla on noin 1000 tulkkaustunnin verran. Olen tehnyt englannin asiointitulkkauksia enimmäkseen kunnallisille viranomaisille vuodesta 2010. Lisäksi olen toiminut tulkkina muun muassa käräjä- ja hovioikeudessa, tullissa ja sairaaloiden eri poliklinikoilla.

Työkielet

 • englanti
 • suomi

Erikoisosaaminen

 • tekniikan alan tekstit: käyttöohjeet, tekniset raportit, patentit
 • energia-alan tekstit
 • kaupalliset tekstit: esitteet, markkinointiaineistot, tilinpäätökset, vuosikertomukset, internet-sivut, kirjeet, tarjoukset, tarjouspyynnöt, asiakaslehdet
 • juridiset tekstit: sopimukset, kirjelmät, perunkirjoitusasiakirjat, testamentit, konkurssi- ja yrityssaneerausasiakirjat, oikeuden istuntoihin liittyvät asiakirjat, todistukset, kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset
 • auktorisoitu kääntäjä suomi – englanti ja englanti – suomi

Palvelumuodot

 • käännös
 • auktorisoitu käännös
 • tulkkaus
 • kielentarkastus
 • oikoluku

Tyypillisiä asiakkaita

 • konepajayritykset ja laitevalmistajat
 • energia-alan yritykset
 • logistiikka-alan yritykset
 • yrityspalveluorganisaatiot
 • julkisen sektorin organisaatiot (kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit)
 • asianajotoimistot
 • patenttitoimistot
 • mainostoimistot
 • viestintätoimistot
 • käännöstoimistot